Dziennik Piaseckiego

Organizacja POLSKA - przetrwać by zwyciężyć /podsumowanie - koniec cyklu/

            Organizacja Polska (OP) była tajną, zhierarchizowaną, elitarną organizacją Obozu Narodowego. Źródła jej, sięgają tajnej organizacji Liga Polska, powstałej w roku 1887.  Faktycznie została powołana w latach 30 XX wieku przez młodych, ambitnych i bardzo dobrze wykształconych działaczy narodowych, którzy w 1934 roku dokonali w łonie Obozu Narodowego rozłamu, tworząc swoją organizację... czytaj dalej

Organizacja Polska - poziom "Z"

            Najmniej wiadomo o najwyższym poziomie wtajemniczenia "Z" czyli o  Zakonie Narodowym, który był najbardziej utajnioną strukturą. Zakon Narodowy kierował całością organizacji zewnętrznych i wewnętrznych bezpośrednio lub za pomocą całej struktury i hierarchii Organizacji Polskiej. Członkowie Zakonu, będąc wybitnymi jednostkami, nie musieli wcześniej należeć do „S" czy „C", choć naj... czytaj dalej

komentarze: 1

Organizacja Polska - poziom "C"

            Kolejnym w hierarchii był poziom „C" zwany Organizacją Czarneckiego. Na tym poziomie, obok wymagań spełnionych na poziomie „S", członek Organizacji Czarneckiego musiał mieć wyrobione zdolności organizatorskie, posiadać zainteresowania społeczno-polityczne, jego działalność w organizacji nie mogła kolidować z życiem zawodowym a także musiał mieć wysoki poziom umysłowy i skończone 2... czytaj dalej

komentarze: 1

Organizacja Polska - poziom "S"

                       Poziom "S" zwany sekcją był  najniższym poziomem wtajemniczenia w OP wywodząc się bezpośrednio z tajnego „Orła Białego". Praca na tym poziomie miała charakter zespołowy, przy czym głos komisarza był decydujący. Członkowie dzieli się na czynnych, urlopowanych i zawieszonych decyzją komisarza będących w dyspozycji Sądu Organizacyjnego. Organizacja wiązała faktycznie na c... czytaj dalej

Organizacja Polska - Droga hierarchii i zasług dla Narodu

       Do Organizacji Polskiej przyjmowano narodowców, którzy wyróżniali się w organizacjach zewnętrznych, przede wszystkim w ONR. Kandydat do OP był powiadamiany, że ze względu na swoje zasługi będzie przyjęty do tajnej organizacji, w ten sposób zaczynała się dla niego droga stopniowego awansu. Kandydat do OP musiał odpowiadać następującym kryteriom: - być Polakiem (trzeba było wykazać się... czytaj dalej

komentarze: 1

Organizacja Polska - ONR

           Powstanie ONRu w roku 1934 poprzedził szereg zakulisowych działań mających na celu oderwanie od SN-u tajnych struktur, dzięki czemu w decydującym momencie, to jest usamodzielnienia się Ruchu Młodych, kierownictwo partii utraciło wpływ nad wytworzoną sytuacją.  Cel został osiągnięty. Powstała nowa partia z dużym potencjałem i zapleczem politycznym. Liderzy Ruchu Młodych na wiele mies... czytaj dalej

Organizacja Polska - Pokolenie Polski Niepodległej

                    Tym określeniem zaczęli posługiwać się współcześni na określenie pokolenia, które urodziło się na progu XX wieku. Pokolenie to wyrastało w pozytywistycznych ideałach pracy u podstaw, a młodość hartowana była w szeregach ochotniczych formacji wojny 1920 roku. Byli to twórcy tzw. Rzeczpospolitej Akademickiej, zintegrowanego pod względem ideowym środowiska studenckiego z któreg... czytaj dalej

HieronimDekutowski4_1_.jpg

Ostatni Rycerze Najjaśniejszej Rzeczpospolitej

  8 marca 2010 roku w gmachu Norwidium Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zgromadziła się największa liczba weteranów niepodległościowych, jaka może być jeszcze zgromadzona, w tym większość tzw. „zaporczyków" - podkomendnych majora Hieronima Dekutowskiego, legendarnego „Zapory". Przyszli, żeby dać świadectwo prawdzie. Mała sala wykładowa oddana do dyspozycji organizatorów nie wytrzymała k... czytaj dalej

komentarze: 1
1_1_.jpg

Ucieczka z Brzegu z bronią w ręku

  Mniej więcej taki tytuł nosiła audycja w Radiu Wolna Europa dotycząca wydarzeń, które rozegrały się na początku 1944 roku na terenach dzisiejszego powiatu Brzeskiego. Będąc mieszkańcem tego powiatu i historykiem ze zdumieniem przecierałem oczy, gdy dowiedziałem się, że bliskie mi miejscowości, wieś Pępice, z której pochodzi moja małżonka i miasteczko Lewin Brzeski, z którego sam pochodzę, ... czytaj dalej

komentarze: 1